Specialist veranderprocessen

MKB – (semi)Overheid

Zorg – Onderwijs


Nieuw(Privacywet AVG 2018)

Wij doen waar we goed in zijn en doen wat we beloven!

Behoefte om meer grip te krijgen op veranderingen? Geïnteresseerd in wat LiXes voor jouw organisatie kan betekenen?


Bent u al op de hoogte van de nieuwe privacywet AVG(Algemene Verordening gegevensbescherming)? Voorkom Hoge boetes!


Als ondernemer heb je tot 25 mei 2018 de tijd om te voldoen aan de nieuwe privacywet AVG. De wet trad in 2016 al in werking, m.a.w. vanaf 2016 werd je als ondernemer geacht je op deze wet voor te bereiden. 80 % van de mkb-bedrijven hebben nog niet gehoord van de nieuwe wet. Ondernemers beseffen ook niet dat deze privacyregels hen veel geld kan gaan kosten. De maximale boete is zelfs 20 miljoen euro of 4 procent van je jaarlijkse (wereldwijde) omzet. Voorkom een boete en bereid je samen met LiXes voor op de wet AVG 2018. Meer weten neem contact met ons op.


Het succes van een transformatie wordt bepaald door communicatie, acceptatie en commitment. Na een grondige diagnose worden organisatie en werkprocessen opnieuw ontworpen of bijgeschaafd. In dit integrale veranderproces wordt aandacht besteed aan de essentiële factoren technologie, organisatie(structuur), mens en cultuur.


Gedrag en de interactie tussen (groepen) mensen bepalen in grote mate het succes van een verandering. Het streven is naar continue verbetering waarbij de focus is gericht op oplossingen, het benutten van geboden kansen en niet alleen op wat er allemaal verkeerd is. Omdat verandering van houding en gedrag positief te beïnvloeden is betrekken we mensen actief in het veranderproces en waarderen we hun inzet.

 

De big vijf van LiXes
5 belangrijke pijlers om verander-initiatieven te laten slagen
 Duidelijke visie m.b.t. verbeteringen en te verwachten resultaten
 Heldere overdracht van de boodschap
 Visualiseren van resultaten en zorgen voor feedback
 Sturen op afspraak is afspraak
 Creëren van een continue leerproces

 

Wij onderscheiden ons door onze visie, eenvoud en methodische benadering. Dit doen wij door proactief te coachen, bedrijfsprocessen te analyseren en methodisch werkprocessen te vereenvoudigen. Wij motiveren mens & organisatie om efficiënter, doelgerichter en slagvaardiger te werken. Hierdoor worden o.a. doelen beter zichtbaar, commerciële activiteiten vergroot, doorlooptijden verkort, neemt verspilling af en worden kosten duurzaam gereduceerd.

Samenwerken met LiXes komt ten goede aan een persoonlijke groei en blijvend beter bedrijfsresultaat.

Optimale visualisering
Monitoring
Data
Koppelen systemen
Procesverbetering

Klantgerichtheid
Lean
Management stuurinformatie
Hogere productiecapaciteit
Competenties

Minder belasting fte
Toename effectiviteit
Optimale inzet
Minder faalkosten
Afname overhead

Veiligheid
Rapportage
Bewustwording
Borgen
Grip

Wij helpen jou meer grip te krijgen op veranderingen. Procesbeheer, veranderproces, sales ondersteuning of website verbetering, van frontoffice naar backoffice en alles er tussenin. Individueel of teamgericht, wij gaan graag voor jou aan de slag.

 

Procesoptimalisatie. Klik en lees..!

Procesmanagement

Bij een slimme bedrijfsvoering hoort goed procesmanagement. Het beheersen van de organisatieprocessen, op strategisch, tactisch of operationeel niveau, dragen bij aan een beter bedrijfsresultaat en een hogere klanttevredenheid.

Klanten stellen steeds hogere eisen aan je dienstverlening en producten. Om hieraan te voldoen zul je je interne processen efficiënt moeten inrichten en optimaliseren. Processen hebben namelijk een directe relatie met klanttevredenheid en kwaliteitszorg. Het veranderen van processen is een soort van “make over” en zal zichtbaar haar vruchten afwerpen ten goede van je klant en je bedrijf.

Eenduidige vastgelegde processen zijn ook makkelijk overdraagbaar aan nieuwe medewerkers en dragen sterk bij aan een beter beheersbare, open, helder en transparante organisatie. Tenslotte versterken processen het lerend en corrigerend vermogen van de organisatie. Door samen processen in kaart te brengen wordt een basis gevormd voor verbeteren.

Wij leren mensen verder te kijken dan de eigen werkplek en lokaliseren knelpunten in processen. Dit vergroot het wij gevoel tussen alle betrokken. Bij ons is veranderprocessen managen maatwerk waarin alle betrokkenen een hoofdrol de spelen.

Lean Six Sigma

Steeds vaker worden projecten gestart waarbij Lean Management en Six Sigma een centrale rol spelen. Deze methodische aanpak werkt zeer goed en wordt door ons standaard gehanteerd. Processen moeten goed worden afgestemd op de mensen die ze uitvoeren. Een win – win situatie zal ontstaan.

Kriebelt het en sta je te popelen om met jezelf en je team aan de slag te gaan? Wij helpen graag jouw organisatiestructuur optimaal te verbeteren. Wij zijn Green- en Blackbelt getraind en garanderen een betere interne en externe samenwerking, een hogere efficiëntie, een afname van fouten en een verhoogde klantgerichtheid.

Slimme data

Het gebruik van data is natuurlijk niets nieuws maar een overzichtelijk en betrouwbaar datasysteem wordt steeds belangrijker in alle organisaties. Wij zijn geen data specialist maar weten goed wat het bedrijf, de medewerker en het management nodig heeft om efficiënt data vast te leggen en te gebruiken. Wij richten ons vooral op het optimaal functioneren en visualiseren van data, de vereenvoudiging van invoer en het verkrijgen van relevante stuurinformatie. Onze analyse kan of een eenvoudige herinrichting betekenen of een doorverwijzing naar 1 van onze specialisten op dit gebied.

Heb je nog geen systeem dan kunnen we je helpen eenvoudig je eigen data slim vast te leggen in bijvoorbeeld Word of Excel of in een op maat gemaakt database/CRM systeem. In het laatste geval brengen wij je graag in contact met een dataspecialist.

Wij garanderen dat jouw organisatie op de toekomst is voorbereid en verzekerd is van een betrouwbare Business Intelligence oplossing.

Verandermanagement

Behoefte om meer grip te krijgen op veranderingen? Durf jij kritisch te kijken naar je eigen rol in een veranderproces en jouw communicatie? LiXes kan je hierbij helpen.
Een verandering is geen sinecure, het moet een beheersbare ingreep worden waarbij de focus ligt op problemen en zaken die niet goed gaan. Een grondige analyse gaat vooraf, een blauwdruk ontstaat. Implementatie, evaluatie en bijsturen volgen elkaar logisch en efficiënt op.

Wij hebben veel ervaring in het duurzaam verbeteren van organisaties. Wij verbinden medewerkers met hun organisatie door efficiënter en doelgerichter samen te werken. Begrip, inzicht, vertrouwen, heldere afspraken en samenwerken zijn daarbij zeer belangrijke ingrediënten om het veranderproces te laten slagen.

LiXes helpt veranderingen in een organisatie goed en efficiënt te laten verlopen. Wij hebben ruime ervaring in de sales, het sociale domein, gemeenten en in het mkb.

De kracht van SamenWerken

Tijdens een goed lopend veranderproces ontstaat wederzijdse waardering, collegialiteit, inlevingsvermogen, vrolijkheid en humor. Het gevoel van: “ik wordt gehoord”, neem sterk toe. Dit zal ten goede komen aan beter communicatie waardoor een meningsverschil de kans biedt voor nieuwe ontdekkingen, groei, en creativiteit.

• Heldere werkprocessen
• Meer vertrouwen
• Efficiënter werken
• Meetbare resultaten
• Effectievere besluitvorming
• Een positieve workflow
• Lager ziekteverzuim
• Grip
• Hogere klanttevredenheid
• Duurzaam beter resultaaat

Behoefte om meer grip te krijgen op veranderingen? 

Commerciële vaardigheden

Of je nu de officemedewerker, commercieel manager of non-profit medewerker bent, kennis en bewustwording van commerciële activiteiten binnen jouw functie krijgen een steeds groter aandeel. Bewust en efficiënt omgaan met inkomsten en uitgaven, inkoop en verkoop, uren inzet of het registreren van data levert direct geld op.

Vergroot jouw commerciële skills als inhoudelijk expert. Krijg meer inzicht in de gedachten en behoeften van je klant en meer vaardigheden en vertrouwen om commercieel door te vragen en te vragen om de opdracht. Je wilt slagvaardig zijn in interne en externe gesprekken. Een belangrijke vraag die hierbij gesteld moet worden is “wie is je klant”.

Met goede gestructureerde kennis van interne en externe behoeften van jouw klant, ook wel the voice of the customer genoemd, zal je persoonlijke vertrouwen sterk toenemen. Luisteren, de behoefte van je klant achterhalen en je verhaal presenteren wordt ineens overzichtelijk en gaat je gemakkelijk af.

Wij hebben de kennis en ervaring om jou als persoon en/of je afdeling bewust te laten worden van je eigen kracht. Geen mooie praatjes of het verkopen van luchtkastelen, maar gestructureerd en voorbereid je taken volbrengen. Wij helpen je te besparen op je uitgaven, het slim vergroten van je marge, het effectief inzetten van beschikbare fte of het vergroten van je omzet.

Eenvoud siert.

Eenvoud, bewustwording en efficiëntie dragen bij aan een duurzaam hoger rendement en hogere klanttevredenheid. Wij helpen je op gestructureerde wijze slagvaardiger te worden en garanderen een hoger rendement en hogere klanttevredenheid.

Behoefte om slagvaardiger te worden?

Sales pitch

Veel bedrijven hebben goede producten of diensten maar vinden het lastig dit overtuigend en met een goed verhaal aan te bieden. Een goed overtuigend verhaal is van levensbelang voor jouw bedrijf.

Een goede sales pitch is een korte en krachtige gesproken presentatie van maximaal 60 seconden, waarin jij jezelf, jouw product, dienst of bedrijf onder de aandacht brengt. Met een overtuigende sales pitch zorg jij ervoor dat de ander nieuwsgierig genoeg is om met je verder te willen praten. Met deze pitch, ook wel elevator pitch genoemd, wil je de ander triggeren. Stel jezelf daarom enkele vragen en verwerk ze in je pitch.

  • Wie ben je en wat heb je te bieden
  • Wat maakt jouw bedrijf uniek
  • Wie is je klant
  • Is jouw product aanvullend voor je klant

Je pitch moet kort, krachtig en overtuigend zijn. Jij wilt immers een afspraak maken voor een vervolggesprek.

Gunfactor

Naast een goed product of een goede dienst wil een potentiële klant graag weten met wie hij of zij zaken gaat doen. Een goed overtuigend verhaal, persoonlijkheid en oprechte interesse kan net dat kleine stukje onderscheid maken om met jou om de tafel te gaan.

Valkuil

Kennis is macht maar tegelijk een grote valkuil. Wees positief en gepast enthousiast maar verzand niet in jargon, ellenlange gesprekken en niet ter zake doende koetje en kalfjes. Houd het zakelijk, wees to the point en vertel waar je goed in bent.

Succes

Herken je dit en loop je al tijdje te tobben hoe je jouw verhaal handen en voeten kunt geven? Wij helpen je graag structuur te brengen in jouw verhaal.

LiXes heeft veel sales ervaring en gaat samen met jou, je afdeling, je team aan de slag. Wij geven je de juiste tools, tips & tricks waarbij jij je lekker voelt en vertrouwen creëert. Samen met jou bepalen wij de structuur van jouw gesprek, jouw presentatie, we maken het persoonlijk en richten ons op jouw talent. We leren je eenvoudig een afspraak te maken, een presentatie goed te laten verlopen of een zakelijk overeenkomst te sluiten.

Wij helpen je goed voorbereid een succesvolle pitch en salesgesprek te voeren. Wij helpen je met het sluiten van een goede zakelijke deal.

Behoefte om je skills te verbeteren en je kansen te vergroten? 

Frontoffice

De medewerkers van een frontoffice zijn het visitekaartje van een bedrijf. Hier wordt het eerste contact gelegd met potentiële of bestaande klanten per telefoon, mail of bezoek aan het bedrijf.

De nieuwe klant doet hier een eerste indruk op van de organisatie, dit eerste contact moet op een representatieve manier verlopen. Een bestaande klant verwacht een hoge efficiënte servicegraad. Vaak verloopt het contact volgens een vast stramien. Vriendelijk en zakelijk en met een luisterend oor. Klantgerichtheid en klanttevredenheid staan hier hoog in het vaandel.

Om de klant goed te woord te kunnen staan zal het frontoffice op de hoogte moeten zijn van alle processen binnen uw bedrijf. Dit om snel te kunnen schakelen op de vraag van de klant. Zo kan een klant snel en adequaat worden geholpen en in contact worden gebracht met de juiste mensen binnen het bedrijf. Het is dan ook essentieel dat de afstemming en communicatie tussen werknemers en frontoffice punctueel en regelmatig wordt uitgevoerd. Een goed werkende frontoffice is goud waard.

LiXes kan jou helpen om dit proces efficiënt en doelmatig te laten verlopen. Hiermee maakt je meteen een professionele indruk bij een eerste kennismaking met jouw  bedrijf.

Backoffice

Net als een goede medewerker van een frontoffice is het backoffice team essentieel voor het bedrijf. Niet alleen voor het management maar voor alle afdelingen in de organisatie. De backoffice medewerker zorgt voor een efficiënt verlopende ondersteuning en een goede afstemming tussen alle afdelingen binnen het bedrijf.

Het is van belang dat iedereen goed op de hoogte is welke ondersteuning het backoffice biedt. Een goede backoffice ondersteuner is een spin in het web en prioriteert belangen en taken van het management en de afdeling. Transparantie en goede onderlinge communicatie is hierbij een belangrijke factor.

De backoffice medewerker is een verbindende factor tussen de meeste medewerkers binnen een organisatie en draagt bij aan een goed lopend proces binnen de organisatiestructuur. Om dit goed te kunnen uitvoeren moet de medewerker op de hoogte moet zijn van taken en afspraken binnen een afdeling. Taken van en backoffice zijn b.v.

  • Quickscan klant (FAQ)
  • Offertes en facturen opstellen
  • Ondersteuning secretariaatManagement ondersteuning
  • Notuleren, afspraken maken en heel veel meer

LiXes helpt jou een goed functioneerde backoffice in te richten. Heldere en transparante afstemming voor een efficiënt en klantgericht procesverloop tussen de afdelingen.

Geïnteresseerd in wat LiXes voor jouw organisatie kan betekenen?

LiXes heeft de expertise en ervaring en helpt graag jou en je organisatie succesvol te zijn. 

Bel of Mail ons voor een vrijblijvende kennismaking 

Wij doen waar we goed in zijn en doen wat we beloven

Vele goede redenen om met LiXes een vrijblijvende afspraak te maken

(+31) 06 55307000